MPOP - Asertywność i Konstruktywna Komunikacja Personelu Pomocniczego

12 Czerwca 2018, 10:00 (Wtorek) - 19 Października 2018, 17:00 (Piątek)

Katowice,

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Bilet normalny 1 osoba 17-18 listopad 2018 Katowice
16 Listopada 2018, 18:00 1 350,00 zł

 

Model Profesjonalnej Obsługi Pacjenta

- Asertywność i Konstruktywna Komunikacja Personelu Pomocniczego 


KATOWICE 17-18 listopad 2018 r.


Budowanie zdrowych relacji, osiąganie celów i ochrona granic w relacjach z pacjentami i zespołem


Możliwość otrzymania dotacji w wysokości 80% (z wyj. woj. mazowieckiego, woj. pomorskie)

Asertywność to taki sposób komunikowania się, dzięki któremu możesz zadbać o realizację swoich celów w czasie każdych rozmów, czy negocjacji w sytuacji różnic interesów. Możesz ochronić się przed potencjalną presją psychiczną i manipulacją  a także budować dobre relacje i współpracę z otoczeniem, oparte na zdrowych zasadach.SZKOLENIE DLA: personelu zespołu stomatologicznego

CELE SZKOLENIOWE: 

PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE WIEDZIAŁ:

 • jak zyskać wewnętrzny spokój i pewność oraz zdemaskować wywieranie presji lub manipulację stosowaną przez innych oraz jak się w tych sytuacjach zachować jakie są sposoby na to, by uporządkować swoje relacje zawodowe i prywatne jak budować dobre relacje i negocjować na zasadach win-win   

PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE UMIAŁ: 

 • posługiwać zestawem kluczowych narzędzi komunikacji niezbędnych dla profesjonalistów współpracujących z innymi ludźmi 
 • porozumiewać się w najtrudniejszych sytuacjach, w których występuje duże prawdopodobieństwo narażenia na presję, odmowę i stres - szczególnie istotne w obszarze opóźnień, niezaplanowanych pacjentów, prób wywierania nacisku przy zapisywaniu na wizytę, roszczeń pacjentów, stresu związanego ze strachem pacjentów, ale także rozmowach o planach leczenia, leczeniu interdyscyplinarnym czy prezentowaniu cen zabiegów rozpoznawać istotę osądów  i rozbrajać ich podstępną moc   

PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE MIAŁ KOMPETENCJE: 

 • stanowczego i jednocześnie uprzejmego wyrażania swoich uczuć, postaw  i opinii Precyzyjnego oceniania problemów, ludzi i relacji, aby dobrać do nich swoje właściwe zachowania zmniejszania odczucia niepokoju, że własne opinie zostaną krytycznie ocenione przez innych Właściwego i bez paraliżującego poczucia winy dbania o interesy - zarówno swoje, jak i reprezentowanej organizacji aktywnego i stanowczego działania konstruktywnego przekazywania informacji zwrotnej z szacunkiem do innych osób wykorzystywania asertywności i stosowania jej w proszeniu i wydawaniu poleceń oraz jak konstruktywnie poradzić sobie z odmową.

Podstawą naszego treningu asertywności jest inspiracja metodą:

KOMUNIKACJI BEZ PRZEMOCY wg Marshala Rosenberga (NVC) w celu docierania do prawdziwych interesów oraz potrzeb motywujących ludzi do zachowań wywołujących presję , czy manipulacyjnych. Dzięki temu można skuteczniej rozładować emocje stanowiące paliwo konfliktu i doprowadzić do porozumienia akceptowalnego przez obie strony

EFEKTY SZKOLENIOWE: 

 • Zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania nieporozumień co przekłada się na większą efektywność pracy, szybszą realizację zadań i większą motywację; 
 • Zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania konfliktów co pozwala uniknąć spadku motywacji, chęci współpracy i przepływu informacji oraz uchronić przed sabotującym zachowaniem, oporem; 
 • Zwiększenie skuteczności delegowania zadań - odciążenie w pracy, mniejsza szansa wystąpienia błędów i mniejszy stres; 
 • Poprzez konstruktywne wyrażanie uznania - zwiększenie motywacji i zadowolenia z pracy, lojalności i chęć wspierania przełożonych oraz firmy; 
 • Zwiększenie skuteczności prowadzonych konsultacji stomatologicznych 
 • Uprzejme odmawianie pacjentom, przekładanie wizyt, 
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
 • Skuteczne prezentowanie planu leczenia   

PLAN SZKOLENIOWY:

1.      Psychologia komunikacji: 

 • Jaki związek mają słowa z generowaniem określonych emocji, kształtowaniem dobrych lub złych relacji oraz tworzeniem się nieporozumień i konfliktów; 
 • Różnice między konstruktywną, a destruktywną informacją zwrotną; 
 • 4 poziomy komunikatu w oparciu o model kwadratu komunikacyjnego F.Sch. von Thun'a; - czyli jak odczytać to co nie zostało wyrażone, a co jest ważne dla drugiej strony oraz jak wyrażać w jasny sposób to co dla nas jest ważne; 
 • Różnice między komunikatem TY a komunikatem JA; 
 • Sabotujące przekonania, które powstrzymują nas przed udzielaniem informacji zwrotnej; 
 • Sabotujące przekonania, które motywują nas do udzielania destruktywnej informacji zwrotnej - Efekt Pigmaliona; 
 • Model Nonviolent Communiaction w procesie kształcenia nawyków konstruktywnej komunikacji; 

2. Skuteczna komunikacja i udzielanie informacji zwrotnej w konkretnych obszarach: 

 • Jak udzielać konstruktywnej krytyki kiedy ktoś zachowuje się w sposób, który nam się nie podoba; 
 • Jak konstruktywnie wyrażać uznania jeśli ktoś zachowuje się w sposób, który nam się podoba ; 
 • Jak formułować konstruktywnie prośby, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo ich wykonania i zmniejszyć prawdopodobieństwo nieporozumień; 
 • Jak konstruktywnie reagować na czyjąś odmowę; 
 • Jak konstruktywnie reagować na atak i krytykę ze strony innych jeśli my zachowujemy się w sposób, który komuś się nie podoba; 
 • Jak konstruktywnie odmawiać przy jednoczesnym zadbaniu o potrzeby drugiej strony; 
 • Jak konstruktywnie przepraszać w sytuacji gdy popełniło się błąd   

SZKOLENIE POZWALA ROZWIĄZAĆ TAKIE PROBLEMY JAK: 

 • Naciski ze strony pacjentów i członków zespołu 
 • Trudni pacjenci, a w tym roszczeniowi, wyedukowani, rabatowi, bólowi, wpychający się w kolejkę, matki z dziećmi, wymagający, agresywni, uparci itp. 
 • Nieporozumienia w procesie delegacji zadań, które przekładają się na wydłużanie się procesu realizacji zadań i spadek motywacji; 
 • Odbieranie informacji zwrotnej przez drugą stronę jako ataku obrona przed tym; 
 • Nie uwzględnienie informacji zwrotnej przez drugą stronę i brak zmiany zachowania; 
 • Rezygnowanie z udzielania informacji zwrotnej ze względu na obawę przed negatywną reakcją drugiej strony i sprowokowanie konfliktu; 
 • Brak zrozumienia informacji zwrotnej udzielanej nam;

PO SZKOLENIU:

 • Konsultacje indywidualne z prowadzącym 2 tygodnie po szkoleniu 
 • Zapisy do zamkniętej grupy
 • Ćwiczenia poszkoleniowe    

Szkolenie prowadzone jest przez osobę, która specjalizuje się w rozwoju gabinetów stomatologicznych, zatem możesz mieć pewność, że zawartość szkolenia i przykłady będą sprawdzone właśnie w branży stomatologicznej. 

 PROWADZĄCY: Łukasz Bieliński

 • Trener biznesu, Coach, Mediator, praktyk Nonviolent Communication
 • Praktyk obsługi klienta- zdobył bogate doświadczenie w pracując 5 lat jako doradca finansowy w takich firmach jak PZU Życie, Goldenegg oraz ING.
 • Jego artykuły dotyczące ukazały się na stronie www.forbes.pl
 • Prowadził szkolenia i prezentacje m.in. dla GlaxoSmithKline, Nikon, PZU Życie, ING Finanse, Krajowy Rejestr Długów, Grupa Pracuj, White & Case, Scotts;
 • Prowadził wykłady i prezentacje na takich uczelniach jak Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Finansów i Biznesu Vistula;


UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

 1. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie
 2. Konsultacje indywidualne z prowadzącym 2 tygodnie po szkoleniu;
 3. Skrypt szkoleniowy

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Minimalna liczba uczestników: 5

KATOWICE: 17-18 listopad 2018 r.

Czas trwania: 2 dni godz. 10-17

W przypadku mniejszej liczby uczestników niż 5 osób zostanie wyznaczony nowy termin szkolenia

Kupno biletu oznacza zaakceptowanie regulaminu dostępnego pod linkiem:

http://dentalway.pl/regulamin-swiadczenia-uslug/

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ:

ABY ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE NALEŻY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE NA ADRES MAILOWY: biuro@dentalway.pl

Po wysłaniu maila otrzymasz maila z formularzem zgłoszeniowym do wypełnienia

tel. kontaktowy: 733 203 682

Zobacz również:

szkolenia